Over mij
Nieuws
mijn jeugd
informatie
Bubba
gedichten
creatie
psp
Foto's
kranten berichten
reacties
boeken


welkom op mijn site
Laat een berichtje achter via jdoorn1@chello.nl

Boeken incest

 Het trauma voorbij.

Helen van seksueel misbruik. Het trauma voorbij. Auteur: Ivonne Meeuwsen

Prinsesjes huilen niet

Prinsesjes huilen niet is het verhaal van het meisje Gabi dat gedurende vele jaren door haar stiefvader seksueel is misbruikt. Van haar zesde tot haar achttiende levensjaar. Het verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten. Heidi Hassenmuller zegt zelf over dit boek: Het is het verhaal van mijn jeugd die ik niet heb gehad. Ik heb het boek voor alle meisjes, jongens, vrouwen en mannen geschreven die in dezelfde schijnbaar uitzichtloze situatie zijn. Doorbreek het zwijgen en vraag om hulp. Prinsesjes huilen niet verscheen oorspronkelijk in het Duits onder de titel Gute Nacht, Zuckerpoppchen. Het boek is gekozen tot beste jeugdboek van het jaar. In Duitsland, Polen en Frankrijk heeft deze roman veel ophef veroorzaakt en er mede toe geleid dat de wettelijke verjaringstermijn voor seksueel misbruik binnen het strafrecht is aangepast. In Duitsland wordt het boek nog altijd op veel scholen als verplichte literatuur gebruikt. Heidi Hassenmuller is geboren in Hamburg en woont sinds 1974 in Nederland. Zij heeft meer dan dertig boeken voor jeugd en volwassenen geschreven. Prinsesjes huilen niet is haar eerste boek dat in het Nederlands is vertaald. ISBN10 9491409077

Schrijver 26-01-12 16:14:33

Titel: Uit Puinhopen Geboren
ISBN 978-90-484-2271-5
schrijver: Willem Genius

Een heuse familie-thriller met de volgende omschrijving: Je familie kun je niet kiezen. Vaak worden beslissingen voor je genomen waar je je hele leven mee om moet gaan. Een moeder wordt geacht de liefste vrouw ter wereld voor je te zijn, maar dat is niet altijd zo. Er zijn vrouwen die geen moedergevoelens hebben en deze ook nooit zullen krijgen. Gevoelsmatig is zo iemand je ouder niet. In deze roman kun je lezen hoe Willemijn zich probeert te ontworstelen aan haar liefdeloze moeder en familie. Loskomen van dergelijke overheersende familieleden vergt lef, moed en onverschrokkenheid.

De auteur werkt onder andere onder het pseudoniem Willem Genius. Hij schrijft in zijn boeken over beladen onderwerpen. Zijn levenservaring en zijn doel om mensen via zijn boeken een helpende hand te reiken, maken dat hij een gedreven schrijver is met meerdere missies. 

 

'Onschuldig'

boek over ritueel misbruik, vanuit persoonlijke ervaringen geschreven. Drie schrijvers (Fred Poort, Abigail Doreen en Carla Hamoen) vertellen in dit boek elk op hun eigen unieke wijze over hun ervaringen met ritueel misbruik. Vanuit hun eigen oogpunt delen zij hun persoonlijke beleving en emoties over dit onderwerp.

Titel:Straks doet het geen pijn meer (incest)

Auteur: Bracke, D.

ISBN nummer nummer: 9059080106

 

Friedl (14) is door haar vader misbruikt sinds de scheiding van haar ouders. Pas in de puberteit durft zij haar moeder te vertellen wat er gebeurd is. Haar vader blijft ontkennen waardoor er een slepend proces volgt dat eindigt met de zelfmoord van haar vader. Friedl lijdt intussen aan de gevolgen van het misbruik die het haar onmogelijk maken een echte relatie te krijgen met haar vriend Stef. Het boek is geschreven in hedendaagse taal en met korte zinnen, waarbij de terugblikken op vroeger schuingedrukt zijn. De inhoudelijke moeilijkheidsgraad van het boek is veel groter dan de eenvoudige technische leesbaarheid. Er zijn geen illustraties behalve een in groentinten uitgevoerd voorplat dat Friedl als puber met daardoorheen Friedl als kind voorstelt. Een aangrijpend geschreven verhaal over de gevolgen van incest, dat met name de emotionele gevolgen op de voorgrond zet. Het boek kan door slachtoffers goed gebruikt worden bij de verwerking van seksueel misbruik. Vanaf 13 jaar is het onder begeleiding goed te lezen

 

Titel:Voor de poort naar het verleden(incest)

Auteur: Margriet van den Dungen

ISBN nummer: 9038400942

In deze autobiografie beschrijft de auteur de leefsfeer van een kind. Een kind wiens bestaan door de moeder volledig wordt ontkend, en door de stiefvader seksueel wordt misbruikt. Op indringende wijze wordt de sfeer van dit leefklimaat weergegeven: de koude, de eenzaamheid en de stilte waar dit kind zich in begeeft is bijna voelbaar. De schrijfster van dit boek laat het niet bij een literaire beschrijving van deze traumatische ervaringen. Ze beschrijft kort en raak hoe de volwassen vrouw haar verleden voor zichzelf en de anderen ontsluit. In het voorwoord gaat de psychiater prof. Bastiaans in op traumatische ervaringen en de behandeling ervan.

Titel: Ons geheim : 'ze geloven je toch niet'(incest)

verhaal van twee zusjes over incest en

Auteur: Rolande

Twee boerendochters, afkomstig uit Drenthe, beschrijven in dit boek hun geschiedenis. Zonder het van elkaar te weten, werden zij in hun jeugd beiden seksueel misbruikt en mishandeld door hun ouders. Zij vertellen over hun jeugdervaringen, de wijzen waarop zij als kinderen de (seksuele) mishandelingen zo doorstonden dat ze er niet geheel aan kapot gingen, en hun latere leven waarin ze kampten met de gevolgen van deze jeugdervaringen, hun ervaringen met hulpverlening en de steun die zij in hun gezin ondervonden. Er zijn in Nederland diverse titels met ervaringsliteratuur over incest beschikbaar. Dit boek is in zijn soort zeker niet slecht, maar het voegt ook niet echt iets toe aan de beschikbare literatuur. Het is zinnig dit boek op te nemen in een bibliotheekcollectie, omdat ervaringsliteratuur sommige mensen met vergelijkbare ervaringen enorm kan ondersteunen, en dit boek kan misschien weer aan anderen herkenning bieden waar andere boeken over hetzelfde onderwerp dat niet doen.

Titel: De smerige leugen.(incest)

Auteur: Hellmut Karle.

ISBN nummer 90 5526 0142.Ik denk dat ik mijn hele leven depressief ben. Weet u, toen ik een klein meisje was, bemoeide mijn vader zich met mij.Dat is het waargebeurde verhaal van een moedig herstel van kindermishaneling. Vanwege haar overgewicht,depressiviteit en zelfmoordpoging werd Meggie Collings jarenlang ondervraagd door ontelbare dokters, die naliet de oorzaak van haar leed vast te stellen.Uiteindelijk kwam zij terecht bij Hellmut Karel - een klinisch psycholoog die verbonden is aan een groot Londens ziekenhuis. In de eerste instantie denkt hij gemakkelijk over zijn taak - Mevrouw Collins helpen met haar eetprobleem. Zij reageert echter op een zeer onverwachte manier en is door de therapie van karele eindelijk in staat het hoofd te bieden aan de waarheid van haar ziekte en ellende.IN de loop van de psychotherapie onrafelen Collins en karele de afschuwelijke geschiedenis van Meggies mishandeling en verwaarlozing die door haar iegen woorden een aangrijpend en schrijnend karakter krijgt. Ook analyseert en bekritiseert karel in dit boek zijn psychotherapeutische technieken en bespreekt orthodoxe en on orthodoxen methodes om patienten als mevrouw Collins te helpen. DE SMERIGE LEUGEN is ten slotte een verhaal van overwinning dat door de betrokkenheid van Hellmut Karle bij Meggie Collins en door haar moed en wanhopige verlangen naar een beter leven, haar zelfrespect en vertrouwen in de toekomst teruggaf.

Titel: Blijf van me af over seksueel misbruik bij meisjes

Auteur: Delfos, M.ISBN nummer 9075564414 Voorleesboek voor kinderen van ca. 8 tot 12 jaar. Doel van het boekje is seksueel misbruik bespreekbaar te maken. Het verhaal gaat over een dag uit het leven van het meisje Marijke. Haar moeder heeft minder aandacht voor haar sinds haar stiefvader werkloos is. Als ze zich voor het slapen gaan uitkleedt, komt haar stiefvader in haar kamer, kijkt naar haar, en knijpt in haar borstjes. Als ze de volgende dag naar de schoolarts moet, wordt Marijke rood en bijt op haar lip. Na een vraag van de schoolarts komt de aap uit de mouw. Het boekje maakt een milde, veel voorkomende vorm van seksueel misbruik van meisjes op effectieve wijze inzichtelijk. Het is prettig om voor te lezen, de zinnen lopen goed en de zwart-witillustraties zijn fraai.

Titel: De smerige leugen.(incest)

Auteur: Hellmut Karle.

ISBN nummer 90 5526 0142.

Ik denk dat ik mijn hele leven depressief ben. Weet u, toen ik een klein meisje was, bemoeide mijn vader zich met mij.

Dat is het waargebeurde verhaal van een moedig herstel van kindermishaneling. Vanwege haar overgewicht,depressiviteit en zelfmoordpoging werd Meggie Collings jarenlang ondervraagd door ontelbare dokters, die naliet de oorzaak van haar leed vast te stellen.

Uiteindelijk kwam zij terecht bij Hellmut Karel - een klinisch psycholoog die verbonden is aan een groot Londens ziekenhuis. In de eerste instantie denkt hij gemakkelijk over zijn taak - Mevrouw Collins helpen met haar eetprobleem. Zij reageert echter op een zeer onverwachte manier en is door de therapie van karele eindelijk in staat het hoofd te bieden aan de waarheid van haar ziekte en ellende.

IN de loop van de psychotherapie onrafelen Collins en karele de afschuwelijke geschiedenis van Meggies mishandeling en verwaarlozing die door haar iegen woorden een aangrijpend en schrijnend karakter krijgt. Ook analyseert en bekritiseert karel in dit boek zijn psychotherapeutische technieken en bespreekt orthodoxe en on orthodoxen methodes om patienten als mevrouw Collins te helpen. DE SMERIGE LEUGEN is ten slotte een verhaal van overwinning dat door de betrokkenheid van Hellmut Karle bij Meggie Collins en door haar moed en wanhopige verlangen naar een beter leven, haar zelfrespect en vertrouwen in de toekomst teruggaf.

Titel: Blijf van me af over seksueel misbruik bij meisjes

Auteur: Delfos, M.

ISBN nummer 9075564414

 

Voorleesboek voor kinderen van ca. 8 tot 12 jaar. Doel van het boekje is seksueel misbruik bespreekbaar te maken. Het verhaal gaat over een dag uit het leven van het meisje Marijke. Haar moeder heeft minder aandacht voor haar sinds haar stiefvader werkloos is. Als ze zich voor het slapen gaan uitkleedt, komt haar stiefvader in haar kamer, kijkt naar haar, en knijpt in haar borstjes. Als ze de volgende dag naar de schoolarts moet, wordt Marijke rood en bijt op haar lip. Na een vraag van de schoolarts komt de aap uit de mouw. Het boekje maakt een milde, veel voorkomende vorm van seksueel misbruik van meisjes op effectieve wijze inzichtelijk. Het is prettig om voor te lezen, de zinnen lopen goed en de zwart-witillustraties zijn fraai.

Titel: Ik doe het licht aan(incest)

Auteur: Aarde, Treska van

ISBN nummer: 9066650672

 

De auteur beschrijft aan de hand van gevoelsimpressies, dromen en beelden, hoe zij ontdekt heeft dat zij tussen haar 2e en 5e jaar seksueel misbruikt is door haar vader. De korte stukken tekst, gedichten en het beeldend werk zijn verbeeldingen van haar herinneringen en emoties. De auteur wil met dit boek uitdrukking geven aan de ervaringen van een zeer jong misbruikt kind. Op dit terrein is nog weinig geschreven vanuit eigen ervaringen. In poëtische taal lukt het om de verwarring en het niet kunnen begrijpen van een klein kind te beschrijven. Ook het proces van een volwassen vrouw die ontdekt wat haar is overkomen, wordt inleefbaar weergegeven. Het boek is geschreven voor lotgenoten, maar ook aan hulpverleners en andere geïnteresseerden geeft het een goed beeld van een bewustwordingsproces

 

Titel:Anka(incest)

Auteur: Ans van der Heide-Kort

ISBN nummer: 9050640133

 

De ondertitel "biografie van een incest-slachtoffer" maakt duidelijk wat het centrale thema is. De schrijfster heeft al meer biografieën op haar naam staan. Zij richt zich daarin op sociale onderwerpen als bejaardenzorg en nu incest. Hoofdpersoon is Anka die jarenlang door haar vader seksueel wordt misbruikt. Haar signalen van angst, depressie en isolement worden door haar moeder, haar familie, een vriendinnetje en een arts gemakzuchtig genegeerd. Aan de bijna onhoudbare situatie komt een eind wanneer zij haar ervaringen aan een vriend en zijn ouders vertelt en voor het eerst geloofd wordt. Incest is een groot maatschappelijk probleem, waaraan de laatste jaren terecht veel aandacht wordt besteed. Het sinistere verhaal van Anka had echter een betere biografe verdiend. De schrijfstijl doet nogal opstelachtig aan en de lezer krijgt geen inzicht in de motieven en gevoelens van de mensen rond Anka. Hierdoor blijft de vraag "hoe heeft dit kunnen gebeuren?" onbeantwoord.

Incest…symptomen zijn mijn enige getuigen(incest)

Katrien Ichels werd als kleuter misbruikt. Hoewel ze dat in haar kinder- en jeugdjaren heeft verdrongen, wringen het misbruik en de gevolgen daarvan zich toch naar buiten, in vele eigenaardigheden die Katriens leven beheersen, en die benoemd worden met termen als ‘obsessie’, en concreet gestalte krijgen in vele uitingen van angst…vreselijk veel angst. Uiteindelijk zijn deze symptomen Katriens enige getuigen. Beetje bij beetje ontrafelt ze met de hulp van een psychotherapeute het web dat haar gevangen houdt. Met dit boek, een doorleefd verslag van een zwaar bestaan, is Katrien niet uit op sensatie, maar zoekt ze erkenning voor zichzelf en de vele zwijgende slachtoffers.

Auteur:Katrien Ichels

 

Titel: Een splinter in mijn ziel(incest)

 

Auteur: Eileen Franklin.

ISBN nummer 90 325 04436.

Het is een incest verhaal maar ook is haar vader de moordenaar van haar vijf jarig vriendinnetje. Ze heeft het uit haar geheugen gebanned en doordat haar dochtertje een zelfde oogopslag heeft als dat vriendinnetje op dezelfde leeftijd komt dat terug en geeft ze haar vader aan en komt er een proces enz..... Behoorlijk veel triggers en heel veel even ademhalen momenten. Op waarheid gebasseert maar toch nogmaals eventjes oppassen met dit boek....

Titel: "Een lege plek in mijn geheugen"(incest)

Auteur:Draijer, Nel

ISBN nummer: 9036396654

Samenvatting van het eerste landelijke representatieve onderzoek naar seksueel misbruik van meisjes door familieleden. Het biedt inzicht in de aard, oomvang, gezinsachtergronden en gevolgen van seksueel misbruik van meisjes door verwanten. De manieren waarop meisjes en vrouwen proberen om het misbruik te verwerken en hun redenen tot stilzwijgen, komen uitvoerig aan de orde. Ook de opvang van meisjes door hulpverlening en politie wordt belicht. Met adressen van hulpverleningsinstanties en een literatuurlijst. Deze uitgave is gericht op een ruim lezerspubliek. Het uitgebreide rapport wordt zo spoedig mogelijk ook aangeboden.

Titel: Het geminachte Lichaam (leven met je lijf na Incest)

Auteur:Carla Lichtenburg

ISBN nummer 9026316615

In 'Het geminachte lichaam' vertellen vijftien seksueel misbruikten - twaalf vrouwen en drie mannen - openhartig over hun gevecht tegen de ervaringen uit het verleden en over de invloed die het heeft op hun seksuele relaties en de manier waarop zij hun lichaam ervaren. Het zijn stuk voor stuk indrukwekkende verhalen - vaak schokkend en aangrijpend, maar ook inspirerend en hoopgevend. Daarnaast werpen zes therapeuten op heldere wijze licht op de behandelmethodes voor slachtoffers van seksueel geweld.

Titel: Het huis van mijn vader(incest)

Auteur: Sylvia Fraser

ISBN nummer: 9065903976

Een verhaal over incest, maar vooral een verhaal over de genezende kracht van de menselijke geest. Van jongs af aan tot ver in de puberteit is de hoofdpersoon/schrijfster door haar vader seksueel misbruikt. Om zichzelf te beschermen, splitst zij zich onbewust in twee meisjes: één vrolijke en levenslustige persoonlijkheid en één die zich aan haar vader onderwerpt. Voor de buitenwereld ontwikkelt zij zich normaal en niemand weet dat ze zich vaak schuldig voelt en vies. Ze is populair op school, kan goed leren en studeert filosofie. Ze groeit op tot een vrolijke, intelligente jonge vrouw en trouwt met haar jeugdliefde. Dan beginnen 'depressies als een giftige mist door de barsten van mijn leven te sijpelen'. Haar lelijke en achterdochtige 'ik' klopt op de deur: ze krijgt nachtmerries, haar vader overlijdt, ze gaat scheiden en ze schrijft een boek waarin ze zichzelf niet herkent. Langzaam vallen de puzzelstukjes op hun plaats en weet ze wat er is gebeurd. Een indrukwekkend verhaal dat zich laat lezen als een roman.

Titel: Het blijft toch onder ons druk 1(incest)

Auteur: K. de Klein

ISBN nummer:90 6011 9118

Lang bleef incest gehuld in stilzwijgen. Pas de laatste jaren komen steeds meer getuigenissen aan de oppervlakte. Getuigenissen die vaak weerzinwekkende gebeurtenissen beschrijven

Titel: Gewond Geheugen(incest)

Auteur: Linda Katherine Cutting

ISBN nummer: 9041401776

Autobiografisch relaas van de manier waarop de Amerikaanse pianiste haar incesttrauma verwerkte. Als klein meisje werd ze door haar vader, een dominee, seksueel misbruikt en -net als haar twee broers- ook mishandeld. De vader 'kocht' hun zwijgen; met dreigementen en met kado's. Het meisje kreeg een piano, haar droom, werd een gevierd pianiste en verwerkte als volwassen vrouw via muziek en therapie haar trauma's. Maar haar twee broers pleegden suïcide. Het verhaal werd door de auteur mede als een soort therapie geschreven. Het mist in tegenstelling tot veel andere slachtofferverhalen een klagerige toon. Misschien dat het daardoor aan kracht wint. De ik-figuur is gelukkig met muziek, die bijna alles voor haar betekent. Zoveel, dat ze in haar boek wel eens vergeet dat de doorsnee-lezer nauwelijks iets weten zal over begrippen die in de muziekwereld worden gebruikt. Toch is het voor een breed publiek toegankelijk. Ook interessant voor therapeuten. 

Titel: Dochter van Lot (over Incest)

Auteur: José Rijnaarts

ISBN nummer nr: 90-67-66-072-8

 

Langzaamerhand komt de verschikkelijke waarheid aan het licht over Incest. Een veel groter aantal vrouwen en meisje dan tot nu toe werd aangenomen, heeft geleden onder een of andere vorm van Incest.

In DOCHTERS VAN LOT ontrafelt Jose Rijnaard de zogenaamd wetenschappelijk theorieën en voorziet van ze van kritisch commentaar. Zij stelt dat Incest vooral een maatschappelijk probleem is, dat ook te maken heeft met machtsverhoudingen binnen het gezin. In het boeken komen verder uitvoerig de ervaringen en gevoelens van slachtoffers van Incest aan de orde. ALLEEN IN DE BIBLIOTHEEK VERKRIJGBAAR OF 2DE HANDS

 

Titel:Diepe wonden(incest)

Auteur:Mick Cochrane

ISBN nummer:9029508892

Zonder dat het een sensatieverhaal wordt, weet de auteur van het gegeven incest een schokkend verhaal te maken: een grootvader die zeker een van zijn dochters misbruikt alsook een van zijn kleindochters, en diens zoon die waarschijnlijk ook zijn dochtertje misbruikt -maar dat wordt verder niet uitgediept. Hoe de slachtoffers reageren en hoe de vrouw(en) van de dader(s): dat laat zien hoe ingrijpend zo'n gebeuren is. Ook de reacties van de overige kinderen van de dader(s). Vooral ook de gevoelens en gedachten van de echtgenote van de hoofddader: zo heel gemakkelijk laat je na een kleine veertig jaar iemand niet meer gaan. Het boek is, ondanks het feit dat het inhoudelijk echt Amerikaans is, toch door de probleemstelling heel herkenbaar, ook voor Nederlandse lezers. Waarschijnlijk zullen die zich ook nogal eens kwaad maken over het feit dat de strafmaat zo onbegrijpelijk laag kan zijn voor daders van incest. Literair goed geschreven en toch leesbaar voor veel mensen die graag een psychologische roman lezen. Normale druk.

Titel: De straf op zwijgen is levenslang(incest)
over seksuele kindermishandeling binnen het gezin.
De straf op zwijgen is levenslang / Vereniging

Tegen Seksuele Kindermishandeling binnen het

Gezin (VSK).

ISBN nummer 9063280939

Korte levensverhalen van 20 vrouwen over hun incestervaringen en de gevolgen voor het volwassen leven. In het boek wordt duidelijk hoe het komt dat de slachtoffers zelf erover zwijgen: door de afhankelijkheid van de dader, door schaamte- en schuldgevoelens en door angst. De bundel wordt afgesloten met enkele opmerkingen over de gevolgen van incest en over de hulpverlening. alleen te koop bij de Slegte 2de hands en te huur bij Bibliotheek of informeer bij de VSK (Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling

 

 

                                                                     Boeken schizofrenie

Dichtbij en toch veraf(schizofrenie)
Marc de Hert, Geerdt Magiels, Jozef Peuskens
ISBN: 9064451605

Dit boekje is bestemd voor mensen van wie familie of vrienden lijden aan schizofrenie. Het is geschreven door twee psychiaters en een bioloog en de uitgave wordt gesponsord door een farmaceutische onderneming. De auteurs beschrijven achtereenvolgens de aard, de symptomen en mogelijke oorzaken van schizofrenie. Daarna gaat het over de behandeling en over de omgang en de confrontatie met schizofrenie. Er is ruim aandacht voor de werking en bijwerking van geneesmiddelen. Dit beknopte boekje wordt in de eerste bijlage samengevat aan de hand van vijftien veelgestelde vragen en hoewel het geen studieboek zegt te zijn, kan men in de tweede bijlage met 20 'zelf-test' vragen de verworven kennis meten. Het boekje besluit met adressen en juridische en sociale regelingen zoals die van toepassing zijn in België. - D.C.J. Grabijn

Het geheim van de hersenchip
Marc de Hert
ISBN: 9064451753

De vormgeving van deze zelfhulpgids voor mensen met een psychose maakt duidelijk dat het boek gericht is op jongeren. Een groot deel van het boek bestaat namelijk uit een zwart-witte ballonstrip over de belevenissen van Paul, een student fotografie die aan een psychose lijdt. De strip wordt afgewisseld met verklarende, eenvoudig toegankelijke teksten. De herkenbaarheid en toegankelijkheid moeten ertoe aanzetten hulp te zoeken als de jongere bij zichzelf een psychose herkent. Dit boek pretendeert een stimulans te zijn om inzicht in de ziekte te krijgen. Het stripverhaal is versimplificeerd, waardoor het voor jongeren een uitstekend handvat zou kunnen zijn om grip te krijgen op de ziekte en om een tipje van de sluier van de te volgen therapie op te lichten. - L. van 't Veen

 

Keerpunt, van psychose naar herstel
Bart de Ruijter
ISBN: 9789081029339

Een boek over schizofrenie, geschreven om de ziekte beter te begrijpen. Ook wil Bart de Ruijter er het taboe dat op schizofrenie rust mee doorbreken. Hij vertelt over zijn boeiende leven als kind, als student en als jonge man. Een leven dat veranderde in een hel. Hij schrijft openhartig over opnames op gesloten afdelingen van psychiatrische inrichtingen, over behandelprogramma’s, over medicatie. Over de weg die hij ging. De weg naar genezing, die nog niet geheel voltooid is.
Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven en is te bestellen bij het arbeidsrehabilitatie-centrum Plan-Support, Wenkebachstraat 12, 9403 BG Assen, telefoonnummer 0592–370 773. € 15,00 voor particulieren en € 10,00 voor patiënten. U kunt het bedrag ook overmaken naar rekeningnummer 699955513 o.v.v. keerpunt, plan support, u krijgt dan zo snel mogelijk het boek toegestuurd.

Morgen ben ik een leeuw (schizofrenie)
Hoe ik mijn schizofrenie overwon
Arnhild Lauveng
ISBN: 9789063052553

Vanaf haar vroege jeugd was Arnhild Lauveng opgenomen op verschillende psychiatrische afdelingen. Ze was psychotisch en zelfdestructief, en er leek geen hoop voor haar te zijn. In Morgen ben ik een leeuw beschrijft Lauveng niet alleen de gesloten wereld vand e psychiatrie, maar ook haar schizofrene geesteswereld vol doodsangst, verwarring en machteloosheid. Een wereld waarin agressieve ratten en kwijlende wolven constant op de loer liggen, waar stemmen haar dwingen in zichzelf te snijden en het behang van de muren te eten. Een wereld warin ze langzaam zichzelf en haar taal kwijtraakt, en onverstaanbaar wordt voor anderen omdat ze alleen nog in codes kan spreken. Morgen ben ik een leeuw is een uitzonderlijk, krachtig en hoopvol verhaal. Zonder iets te verbloemen laat Lauveng - als psychologe én patiënte - zien hoe zij met wilskracht en humor, gesteund door haar moeder en zus die nooit de hoop opgaven, het onmogelijk wist te bereiken: ze vond haar woorden en haar leven terug.
Oorspr.titel: I morgen var jeg alltid en love
Vertaald door N.Wiersma

 

De geschiedenis van mijn gekte (schizofrenie)
Leven met schizofrenie
E. Saks
ISBN: 9789024552207

De Amerikaanse auteur Saks is hoogleraar psychiatrie en medisch recht en maakte met talrijke wetenschappelijke publicaties naam in haar vakgebied. Naast professioneel is ze als schizofreniepatient ook persoonlijk bekend met haar onderzoeksobject. Ze geeft hier dan ook niet alleen als psychiater een beschrijving van een psychose, maar beschrijft deze vooral als patient, van binnen uit. Daarbij brengt ze haar strijd tussen waan en werkelijkheid, haar gang door de psychiatrie, de afhankelijkheid van medicatie en de relatie met haar therapeuten op een levendige en indringende manier in beeld. Ze vertelt vooral ook wat haar geholpen heeft bij het omgaan met haar ziekte, waardoor ze steeds weer in staat was actief en productief te blijven. Duidelijk wordt dat de strijd tegen haar ziekte, hoewel succesvol, een levenslang proces is. Wat dit boek waardevol maakt, is juist de combinatie van wetenschappelijke afstand en persoonlijke betrokkenheid. Mede door de positieve ondertoon interessant en steunend voor patienten en hun omgeving, maar zeker ook boeiend voor een breder publiek. Normale druk.

(NBD|Biblion recensie, Drs. N.P. Aders)

 

De Dag waarop mijn dochter gek werd (schizofrenie)
Michael Greenberg
ISBN: 9789026320729
 

Op vijftienjarige leeftijd wordt Sally, de dochter van Michael Greenberg, getroffen door een acute psychose. Ze heeft de verschrikkelijkste hallucinaties: ze verbeeldt zich God te zijn, schreeuwt en trapt om zich heen, en lijkt onbereikbaar geworden. Van het ene op het andere moment zijn vader en dochter vreemden voor elkaar. Sally wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Wanhopig zoekt Michael Greenberg naar mogelijke oorzaken van Sally's waanzin. Had hij haar psychose kunnen voorkomen? In hoeverre is de ziekte erfelijk bepaald? Hoe kan hij het beste omgaan met haar onberekenbare gedrag? En hoe ziet hij de toekomst van zijn dochter? Alleen door middel van strikte medicatie en intensieve therapieën zal ze een redelijk normaal maar kwetsbaar leven leiden. De dag waarop mijn dochter gek werd is het ontroerende verhaal van een vader die schrijft over de waanzin van zijn dochter, over zijn zorg en liefde voor haar en haar moeizame maar krachtige herstel. Op 5 juli 1996 werd mijn dochter gek. Ze was vijftien en haar instorting vormde een keerpunt in het leven van ons allebei. ‘Ik heb het gevoel alsof ik steeds maar op reis ben zonder terug te kunnen komen,' zei ze in een opwelling van helderheid, terwijl ze van me weg raasde, naar ergens waarvan droom noch fantasie zich een voorstelling kon maken. Ik wilde haar vastgrijpen en terughalen, maar er was geen redden aan. Plotseling waren alle communicatielijnen tussen ons in rook opgegaan. Wat onmogelijk had geleken. Ze had van mij leren praten; ze had van mij haar eerste verhalen gehoord. Onuitwisbare ervaringen, dacht ik altijd. Maar toch: van de ene op de andere dag waren we vreemden voor elkaar.

Uitgever: Ambo